Phòng 2 Giường Đôi

Giá Phòng: 0 VNĐ/Ngày đêm.
Số lượng phòng: 50 phòng.
Phòng 02 giường đôi
Lưu ý: "Giá phòng trên có thể thay đổi tuỳ thuộc vào số lượng khách, thời điểm trong tuần"
- Giờ nhận phòng sau 14h00, trả phòng trước 12h00.
- Thanh toán Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.