Các món Nghêu - Sò - Óc

- Chem chép xào tỏi

- Sò huyết xào tỏi

- Nghêu hấp sả

- Óc voi luộc

- Gỏi óc voi