Các món Cá

- Cá lóc kho tiêu
- Cá rô kho tiêu
- Cá bóng kho tiêu
- Cá rìa kho mở ớt
- Cá hú kho tiêu
- Cá hú kho mở ớt
- Cá ngát kho tiêu
- Cá đục chiên muối ớt
- Cá thu chiên nước mấm
- Cá chẽm chiên tươi, mắm xoài
- Cá chẽm chiên tươi sốt cà
- Cá hú muối sả nghệ chiên
- Cá điêu hồng chiên sốt gừng tương
- Cá chẽm hấp gừng, hành