Liên hệ

Khách sạn Hải Yến

Địa chỉ: 15 Tô Châu, Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại: (0297) 3851 580 - 3851 581
Di động: 0772.1111.00
Fax: (0297) 3851 889
Email: haiyenhotelht@gmail.com

Mã chống spam Thay mới